ธัญพืช ใครไม่ป่วย Tape 58 3/5

ธัญพืช ใครไม่ป่วย Tape 58 3/5

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

 

รายการ ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น ตอน ธัญพืช เทป 58 ช่วงที่ 2 เรื่อง ธัญพืช พูดคุยเกี่ยวกับ ธัญพืช กับ อ.ศุภวุฒิ เกตุจันทร์ Marketing บริษัท PG&P นักวิชาการด้านธัญพืชและโภชนาการ
ในส่วนของ ธัญพืชมีทั้งให้พลังงาน วิตามิน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน แตกต่างกัน

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *