น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว oryzanol (60 แคปซูล, 44 กรัม)

น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว oryzanol (60 แคปซูล, 44 กรัม)

น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว (60 แคปซูล, 44 กรัม)

น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว เป็นส่วนที่ได้จากการนำเอาเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวมาผ่านกระบวนการและ ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำมันรำข้าวดิบ โดยผ่านขั้นตอนสำคัญในการสกัดเอ็กเซน ซึ่งเป็นตัวทำละลายออกจากน้ำมันดิบก่อนที่จะนำมาบรรจุเป็นแคปซูลเพื่อการ บริโภคในลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  กรดไขมันอิ่มตัว ( Satureted Fatty Acid ) โดยทั่วไปแนะนำให้บริโภคไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10% ของพลังงานทั้งหมด น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10% จึงเหมาะสมต่อการบริโภคเพื่อการดูแลสุขภาพ

กรดไขมันไม่อิ่มตัว ( Unsatureted Fatty Acid ) กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีบทบาทต่อการลดระดับไขมัน โดยลดแอลดีแอลคอเรสเตอรอลซึ่งเป็น คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี ( LDL-C, Low Density Lipoprotein Cholesterol ) ช่วยเพิ่มเอชดีแอลคอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดี ( HDL-C, High Density Lipoprotein Cholesterol ) จึงช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

  น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว กับการป้องกันโรค

 กลุ่มโรคเบาหวาน

1. ในน้ำมันรำข้าวสกัด มีธาตุโครเมียม ( Cr. ) ที่ย่อยง่ายถึง 265×10-3 mg/100 mg. โครเมียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปในระบบเลือดจะทำหน้าที่ในการจับฮอร์โมน อินซูลิน ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินคงตัวได้นานเกาะตามเซลล์ต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อ ทำให้ฮอร์โมนอินซูอินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้เบาหวานควบคุมได้ง่ายขึ้น

2. ในน้ำมัน Linoleic Acid ( ไลโนเลอิค ) 33% ที่มีอยู่ในน้ำมันรำข้าวทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นสารโปรสตาแกลนดิน Cyclic AMP ซึ่งจะไปทำให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายรับกลูโคสได้มากขึ้นทำให้กลูโคสในเลือดลดลง

3. Tocopherol, Tocotrienol จะไปช่วยลดปริมาณคลอเลสเตอรอลที่อุดตันในหลอดเลือด กลุ่มเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไต ช่วยทำให้กลุ่มฮอร์โมนกลูโคสเตียรอย มินเนอโรสเตียรอย แอนโดรสเตียโรล ทำงานได้ปกติ มีผลทำให้ร่างกายลดการสลายกลูโคสจากกล้ามเนื้อ ไกลโคเจนจากตับกลูโคสจากเนื้อเยื่อไขมัน ทำให้ความมีพิษในเลือดลดลง เนื่องจากยูเรีย ยูริก กรดไขมัน ( TG ) ในเลือดลดลง ลดเลือดคั่งตามเท้า

4. ตับอ่อน จะทำงานได้ปกติ สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินตามปกติ เนื่องจากฮอร์โมนที่สั่งการต่อมใต้สมองทำงานได้ตามปกติ ไม่หลั่งฮอร์โมนอินพิเนพพริน และนอริพิเนฟ มากจนเกินความจำเป็น

โรคทางสายตา ( ต้อกระจก ต้อหิน บำรุงสายตา )

1. โปรวิตามินเอ-เบต้าแคโรทีน วิตามินเอและเบต้าแคโรทีนที่มีสูงมากใน น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวดิบ สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินเอได้ โดยเฉพาะโรคน้ำตาแห้ง เซลล์รับแสงวิตามินเอ โรคต้อ เซลล์สายตาถูกทำลาย

2. น้ำมัน Linoleic Acid ( ไลโนเลอิค ) จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นโปรสตาแกลนดิน ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อปรับม่านตาทำงานได้ดีขึ้น

 โรคความจำเสื่อม โรคไหลตาย

ในน้ำมันรำข้าและจมูกข้าวสกัด มีสารฟอสฟอไลปิด ไกลโคไลปิด ที่มีผลทำให้สมอง เซลล์สมอง ได้รับการซ่อมแซมในส่วนที่จุดเชื่อมต่อหลุด และยังช่วยบำรุงเซลล์ประสาทให้แข็งแรง

  บำรุงสมอง และบำรุงประสาท

1. น้ำมัน Linoleic Acid ( ไลโนเลอิค ) ช่วยทำให้กล้ามเนื้อต่าง ๆ สามารถดูดซัลกลูโคสและกรดอะมิโนได้มากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนสภาพฮอร์โมนโปรสตาแกลนดิน ทำให้เกิก Cycilic AMP มากขึ้น ทำให้อาหารที่เหลืออยู่ในเลือดที่เป็นกลุ่มโปรตีน ไทโรซีน ผินิลอะลานีน ทรีพโทเพน มากขึ้น ซึ่งโปรตีนในกลุ่มดังกล่าว จะไปเป็นอาหารหลักให้กับเซลล์สมองและเซลล์ประสาท โดยจะไปช่วยซ่อมแซม บำรุงสมองและเซลล์ประสาทส่วนที่ชำรุด ทำให้ระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น

2. น้ำมันกลุ่มสารฟอสฟอไลปิด ( ในน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ) ที่ได้จากการย่อยอาหารจะถูกลำเลียงไปเลี้ยงระบบสมอง มีการเชื่อมต่อเซลล์สมอง ประสาทจุดไซแท๊ฟที่หลุดหายไปและทำให้เดนไดรท์มีการเชื่อมต่อได้มากขึ้น ทำให้ความจำดีขึ้น

3. กลุ่มแร่ธาตุ K+, Mg+2, Na+ จะทำให้การทำงานของระบบเซลล์ประสาท สมองสั่งการได้ดีขึ้น

4. กลุ่มวิตามินบี – คอมเพล็กซ์ ( B-Complex ) ทำให้การใช้พลังงานจากการสลายตัวของแป้ง และน้ำตาลได้ดีขึ้น

5. กลุ่มวิตามินอี ( E ) ช่วยป้องกันไม่ให้สมองถูกอนุมูลอิสระทำลาย

กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง

1. น้ำมัน Linoleic Acid ( ไลโนเลอิค ) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นโปสตาแกลนดินให้กลายเป็นฮอร์โมนที่ลดการบิบตัวของ เส้นเลือดทำให้ลิ่มเลือดสลายตัวทำให้การทำงานของหัวใจลดลง

2. วิตามินอี ในรูปแอบฟ่าโทโคฟีรอล และโคไตรอีนอล ช่วยละลายลิ่มเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลงทำให้การนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้มากขึ้น ทำให้ไม่เกิดอาการขาดเลือดบางส่วน ไม่ก่อให้เกิดอาการเลือดขอดคั่ง ช่วยละลายคอเลสเตอรอลในเลือดที่ไปเลี้ยงต่อใต้สมอง ต่อหมวกไต ทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในอวัยวะที่กล่าวมาในเบื้องตน ทำงานได้ปกติ ทำให้การห่ลั่งฮอร์โมนนอร์อเนพพรินลดลง ทำให้เส้นเลือดคลายตัว การหลังไคนินฮอร์โมนมากขึ้น จากต่อมหมวกไตมีผลให้เลือดคลายตัว ลดการสร้างฮอร์โมนเรนนิน ที่เป็นสาเหตุให้การบีบตัวของเส้นเลือดลดลง

3. วิตามินบี – คอมแพล็กซ์ ในน้ำมันรำข้าวสกัดช่วยทำให้การสลายตัวของแป้งและกลูโคส ได้ง่ายขึ้น ในขบวนการไกลโคไลซีส

ส่วนประกอบ

กรดโอเลอิก 210 มก.     กรดไลโนเลอิก 180 มก.     แกมมา-ออริซานอล 8 มก.     วิตามินอี 0.70 มก.

 

วิธีรับประทาน

รับประทานวันละ 2 แคปซูล พร้อมอาหาร

ปริมาณ 60 แคปซูล ราคา: 900.00 ฿ ขาย 700.00 ฿

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *