เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูก

ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นพื้นฐาน สำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ

 

 

วัยเด็กเป็นวัยแห่งการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความภาคภูมิใจ เนื่องจากความภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกสุขใจเมื่อได้ทำสิ่งใดให้สำเร็จตาม ความต้องการ ซึ่งในวัยเด็กเป็นวัยที่ค้นคว้า แสวงหาความสามารถของตนเอง เขาจึงพยายามทดลอง ค้นหาความสามารถ ความชอบของเขา และหากทำสิ่งใดได้ดีเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจ ตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่พ่อแม่ควรเสริมแรงให้การสนับสนุน ชื่นชมลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าเขาทำได้ รู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง

 

ลูกต้องการความรักและคำชื่นชมจากพ่อแม่ ดังนั้นคำชมและสีหน้ายิ้มแย้มของพ่อแม่จึงเปรียบเสมือนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Advertisement

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *